Andere tijden


De tijd dat u als aannemer de aanneemsom van een project op de achterkant van een sigarenkistje kon bepalen en waarin het gezegde “een man een man, een woord een woord’ gemeengoed was in de bouw ligt inmiddels ver achter ons. “Wie schrijft, die blijft” is daarvoor in de plaats gekomen, samen met “vertrouwen is goed, controle is beter”.

De aantoonbaarheid van geleverde prestaties op papier is een voorwaarde voor het verkrijgen van betaling. Steeds vaker wordt er door uw opdrachtgever niet alleen om een eindproduct gevraagd, maar worden ook de processen op de manier waarop het eindproduct tot stand moet komen voorgeschreven. Al die eisen voor registratie en communicatie worden opgeschreven in de bouwcontracten. Daarmee wordt het bouwcontract niet een document wat in de la gelegd moet worden, maar de handleiding voor een succesvol project, waarbij uw opdrachtgever krijgt waar om is gevraagd en waar u een tijdige en volledige betaling aan overhoudt. En dáár gaat het uiteindelijk om. En dát is precies waar BGRIP Contractmanagement u bij kan helpen.

“Vertrouwen is goed, controle is beter”

BGRIP


Steeds vaker hoor je dat opdrachtgevers en opdrachtnemers op projecten onder het motto ‘hard op de issues en zacht op de relatie’ met elkaar samenwerken. Het mooie aan het woord ‘begrip’ is dan ook dat het niet alleen vertaald wordt met “kennis”, maar ook met “eenheid van denken” en “inlevingsvermogen”.

Ons inziens kan een opdrachtgever en een opdrachtnemer alleen maar grip hebben op het contract, als ze ook begrip hebben voor het contact.

Onze bedrijfscultuur kent een ‘no-nonsense’ en ‘hands-on’ cultuur. Kort gezegd: We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
We doen dit op een professionele wijze en met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor kwaliteit.


Hoe kunnen we uw project tot een succes maken?


Het uitvoeren van contractmanagement en (laten) uitvoeren van contractadministratie op het project. Hieronder verstaan we het borgen van nakoming van de wederzijdse verplichtingen met de opdrachtgever (upstream) en het borgen van nakoming van wederzijdse verplichtingen met combinanten, onderaannemers en leveranciers (downstream).

Wat is contractmanagement?


BGRIP Contractmanagement faciliteert op het gebied van het managen en beheren van bouwcontracten, van incidenteel advies tot structurele ondersteuning. Contractmanagement is het proces waarbij:

Analyse

Vóór het afsluiten van contracten de verplichtingen, risico’s en aansprakelijkheden worden geanalyseerd en deze voor u zo optimaal mogelijk en op een verantwoorde manier op elkaar worden afgestemd, zowel upstream naar uw Opdrachtgever, als horizontaal naar partners en ook downstream naar de onderaannemers of leveranciers.

Controle

Na het afsluiten van een contract er op wordt toegezien dat verplichtingen tijdig en juist worden nagekomen en wijzigingen op het contract eenduidig worden vastgelegd, beheerd, bewaakt en overeengekomen;

Handhaven

Geschillen conform de procedures uit het contract worden beslecht op basis van een zorgvuldig opgebouwd dossier met als streven een zo gunstig mogelijk resultaat voor u als aannemer

Waarom is contractmanagement nodig?


Een tender- of projectmanager wordt vandaag de dag geconfronteerd met veel nieuwe kennisgebieden bij het managen van een tender of een project in uitvoering, denk maar bijvoorbeeld aan system engineering, BIM, duurzaamheid, omgeving, vergunningen, maar ook contracten. Het is niet vanzelfsprekend dat een tender- of projectmanager deze kennis zelf paraat heeft. Daarom wordt het noodzakelijk om ondersteund te worden door specialisten. Hetzelfde geldt op het gebied van contractmanagement. De laatste jaren is de verhouding met de opdrachtgever veel zakelijker geworden, en de rechtmatigheid van betalingen vraagt om een zorgvuldig dossier.

Ook hebben moderne contractvormen zoals UAV-gc 2005 en DBFMO contracten hun intrede gedaan waarbij de verantwoordelijkheid voor de aannemer is toegenomen. Alleen al daarom is voor u als aannemer deskundigheid onmisbaar voor elk project, van tenderfase tot aan oplevering van het contract.

Maar het is niet alleen in het belang van u als aannemer. Vaak zien uw opdrachtgevers contractmanagers helaas als claimmanagers. Maar ook uw opdrachtgevers zijn gebaat bij goed contractmanagement van hun (hoofd-)aannemer. De sturing op nakoming van de door u aangegane verplichtingen is een verzekering van de opdrachtgever dat hij ook krijgt waar hij om gevraagd heeft. Door een goede contractuele grip op uw verplichtingen naar uw opdrachtgever toe, wordt de kans op wanpresteren kleiner.

Wat betekent contractmanagement voor u?

Door professioneel contractmanagement wordt de contractuele rechtspositie van u als aannemer maximaal bewaakt, benut en waar mogelijk verbeterd, wat resulteert in winstmaximalisatie en beperking van faalkosten. Contractmanagement is een tool om grip te hebben en te houden op het resultaat.

bgrip werkt samen met


Contact


Als u een vraag heeft, voelt u zich dan vrij om het contactformulier te gebruiken of gebruik de contactgegevens hieronder.

Simon Brandsma
T 06 15 54 0013
E simon@bgrip-contractmanagement.nl